[:nl]

Oscar Munar een Catalaanse fotograaf

Oscar Munar werd geboren in het kleine Catalaanse stadje Igualada, maar fotografie bracht hem de wereld over en dus volgde hij zijn fotografieopleiding in Schotland. Om precies te zijn aan de Napier Universiteit. Oscar Munar ging vervolgens voor verschillende modellenbureaus werken, tot hij zelfs zijn eigen column kreeg bij The Scotsman. Een nationale krant uit het Schotse Edinburgh. Hij heeft onder andere publicaties gemaakt voor GQ Spain, Pacha Magazine en Vogue UK en breidt zijn repertoire steeds verder uit. Tegelijkertijd maakt hij ook stijlvolle portretfoto’s voor Dj’s en beroemdheden, zoals Nervo, Carl Cox en Jordi Molla en is hij kunstfotograaf.

Oscar Munar gaat voor de kruising tussen natuur en mode

Oscar Munar maakte rauwe foto’s en zijn stijl is een kruising tussen de passie en kracht van de natuur en de mode. Voorbeelden hiervan zijn werken als Sinful Dinner en Dark Superbia Avaritia Luxuria, waar de passie en het dierlijke van het doek af spat. Oscar Munar heeft een duidelijk oog voor het vrouwelijke lichaam en zijn fotografie is vaak intensief en vol dynamiek, waardoor er een grote spanning vanaf komt. Hij is altijd op zoek naar de diepste ziel van wat hij kiest te fotograferen en in al zijn kunstwerken komt dit terug en resoneert dit door de kamer heen.

Oscar Munar en het eiland Ibiza

Ibiza, ‘la Illa Blanca’ (het Witte Eiland) is de huidige verblijfplaats van deze kunstfotograaf. Het kleine Spaanse eilandje is de muze van Oscar Munar en zijn grote inspiratie. Hij fotografeert de bewoners, het licht en haar cultuur met passie en het eiland is daarmee zowel een object als subject dat voortdurend in zijn foto’s terugkeert. De samenwerking met Cobra Art heeft er toe geleidt dat het werk van deze Catalaanse kunstenaar nu ook in onze collectie aanwezig is en voor u te bestellen is. Kijkt u eens rond, want zijn foto’s zijn een belevenis.

[:en]

Oscar Munar a Catalan photographer

Oscar Munar is born in the small Catalan town of Igualada, but photography took him around the world and so he followed his photography training in Scotland. To be precise at Napier University. Oscar Munar then started working for various modeling agencies, until he even got his own column at The Scotsman: a national newspaper from Edinburgh, Scotland. He has produced publications for GQ Spain, Pacha Magazine and Vogue UK and is expanding his repertoire. At the same time, he also makes stylish portraits for DJs and celebrities, such as Nervo, Carl Cox and Jordi Molla, and he is an art photographer.

Oscar Munar mixes nature and fashion

Oscar Munar shoots raw photos and his style is a mis between the passion and power of nature and fashion. Examples include works such as Sinful Dinner and Dark Superbia Avaritia Luxuria, where the passion and the animal explodes on the canvas. Oscar Munar has a clear eye for the female body and his photography is often intense and very dynamic, resulting in great tension. He is always looking for the deepest soul of what he chooses to photograph, which is key to all his photographs.

Oscar Munar and the island of Ibiza

Ibiza, ‘la Illa Blanca’ (the White Island) is the current residence of this art photographer. The small Spanish island is the muse of Oscar Munar and his great inspiration. He passionately photographs the residents, the light and the culture and the island is both an object and a subject that constantly returns in his photographs. The collaboration with Cobra Art has led to the fact that his work is now in our collection and available for you. Take a closer look, because his photos are an experience.

[:]

error: Content is protected !!