[:nl]

Marnix de Paepe

Marnix de Paepe is een Vlaming die in de stad Gent is geboren en opgegroeid. Oorspronkelijk was hij zelf een model, maar hij kwam erachter dat zijn eigenlijke passie niet bij het poseren lag, maar bij het camerawerk zelf. Hij besloot deze passie te volgen en dus werd Marnix de Paepe fotograaf door zichzelf in te lezen in boeken over fotografie en te kijken naar de grote meesters. Een van hen, Helmut Newton, zou altijd zijn grote voorbeeld blijven. Al snel werkte hij voor verschillende grote bedrijven en merken, tot hij ervoor koos de overstap te maken van commerciële fotografie naar de kunstfotografie.

Marnix de Paepe kunstfotograaf

Marnix de Paepe heeft vervolgens zijn bedrijf opnieuw uitgevonden door zich te ‘branden’ onder de noemer MRNX. Nu heeft hij, naar eigen zeggen, eindelijk de ‘vrijheid der creatie’ gevonden. Marnix de Paepe vond zijn bezieling in het fotograferen van het naakte vrouwelijke lichaam. Hij noemt haar een godin en haar sensualiteit vervult hem met licht. Dit is dan ook sterk terug te zien wanneer u zichzelf een blik gunt op het al ruime portfolio van deze kunstenaar. De vrouwelijke vorm wordt gevierd en haar seksualiteit toont zich in het prachtige zwart en wit van Paepe zijn foto’s.

Marnix de Paepe te koop via Cobra Art

In de collectie van Cobra Art prijken nu ook de fotografische kunstwerken van Marnix de Paepe. Werken als Bright Eyes, High Heels, Ivory Keys en Hungry Eyes van deze kunstenaar zijn dus nu via onze website te bestellen. De passionele foto’s geschoten door de Paepe zullen een aantrekkende werking hebben in elke kamer of kantoor waar u ze ophangt. Het is dan ook niet voor niets dan deze kunstfotograaf al meerdere tentoonstellingen heeft gehad in steden als Parijs en Antwerpen. Zij foto’s zijn dan ook zeer in trek bij kunstliefhebbers van over de hele wereld.

[:en]

Marnix de Paepe

Marnix de Paepe is a Fleming who was born and raised in the city of Ghent. Originally he was a model himself, but he found out that his true passion was not in posing, but in the camera work itself. He decided to follow this passion and so Marnix de Paepe became a photographer by teaching himself out of books and by looking at the great masters. One of them, Helmut Newton, would always be his great example. He worked for several large companies and brands, until he chose to make the switch from commercial photography to art photography.

Marnix de Paepe art photographer

Marnix de Paepe then reinvented his company by using the name ‘MRNX’. Now, in his own words, he has finally found the ‘freedom of creation’. Marnix de Paepe found his inspiration in photographing the naked female body. He calls her a goddess and he is passionate about her sensuality. This is strongly reflected when you look at the already extensive portfolio of this artist. The feminine form is celebrated and her sexuality shows in the beautiful black and white photos.

Marnix de Paepe for sale via Cobra Art

In the Cobra Art collection, the photographic artworks by Marnix de Paepe now adorn. Photos as Bright Eyes, High Heels, Ivory Keys and Hungry Eyes by this artist can now be ordered via our website. The passionate photos shot by de Paepe will have an attractive effect in every room or office. It is no surprise that de Paepe has had several exhibitions in cities such as Paris and Antwerp. His work is very popular with art lovers from all over the world.

[:]

error: Content is protected !!