[:nl]

Leon Bosboom

Leon Bosboom is een Nederlander met een atelier in Amersfoort. Hij is geboren in het jaar 1959 en zit ondertussen al 30 jaar in de ontwerp- en kunstbranche. Leon Bosboom werkt voornamelijk door lagen van epoxyhars en acryl te combineren tot schitterende kunstwerken. Deze kunstenaar werkt tegenwoordig veel op intuïtie en laat zijn kunstwerk zelf bepalen welke kant deze op gaat qua uiterlijk. Hij schildert in het moment. Bosboom tracht hierdoor tijdloze kunst te creëren. Kunst die nooit gaat vervelen en daardoor nog lang het trotse middelpunt van de kamer van de eigenaar kan blijven.

Leon Bosboom, Viva el Toro

Leon Bosboom heeft een passie voor de Spaanse stier. De kracht en elegantie van dit dier noemt hij buitenaards en dat is de reden dat het dier zo aantrekkelijk voor hem is. Zo laat Leon Bosboom, vanuit de stier, zich inspireren tot majestueuze kunstwerken. Een daarvan is het werk Viva el Toro. Toro Escollo en Oro de Cabez zijn andere voorbeelden van zijn krachtige kunstwerken die niet geheel verrassend altijd een Spaanse titel hebben. Als kunstenaar is zijn afschuw voor het stierenvechten immers even groot als zijn bewondering voor deze prachtige dieren.

Leon Bosboom en portretten

Recentelijk is Leon Bosboom zich ook gaan toeleggen op de creatie van beeldbepalende portretten. Hij laat zich hierbij inspireren door iconische foto’s van filmsterren. Net als bij de stieren maakt hij hier gebruik van acryl en epoxyhars, maar voegt hij hier ook nog koffie toe aan de lagen! Het resultaat is een altijd verbluffend en fascinerend beeld om naar te kijken. Door de samenwerking tussen Bosboom en Cobra Art is het nu ook mogelijk om bij ons te bestellen uit zijn prachtige collectie. Hier zult u veel van zijn werken vinden waaronder Toro Forte, Cameron, Toro Prima en het intrigerende portret, Julia. Bosboom is daarnaast ook een van de kunstenaren die in 2014 met Cobra Art heeft samengewerkt voor onze Masterpiece Collection. Sommigen van zijn werken zijn daarom alleen te zien en te verkrijgen in onze Brandstore in Amsterdam. Bij contact staan onze adresgegevens. Wij ontvangen u graag.

[:en]

Leon Bosboom

Leon Bosboom is Dutch and his studio is in Amersfoort. He is born in 1959 and has been in the design and art sector for 30 years. Leon Bosboom mainly combines layers of epoxy resin and acrylic to create beautiful artworks. Nowadays this artist works a lot on intuition and allows his work of art to decide for itself which direction it takes in terms of appearance. He paints in the moment. Bosboom therefore tries to create timeless art. Art that stays interesting and therefore can lighten up the owner’s room for a long time.

Leon Bosboom, Viva el Toro

Leon Bosboom has a passion for the Spanish bull. He calls the power and elegance of this animal extra-terrestrial and that is why the animal is so attractive to him. You can say, the bull is pushing Leon Bosboom to create majestic works of art. One example is the work Viva el Toro. Toro Escollo and Oro de Cabez are other examples of his powerful works of art that do also have a Spanish title. As an artist, his abomination for bullfighting is as great as his admiration for these beautiful animals.

Leon Bosboom and portraits

Recently, Leon Bosboom also started to focus on the creation of image-defining portraits. He is inspired by iconic photographs of film stars. Same as the bulls, he uses acrylic and epoxy resin here, but he also adds coffee to the layers! The result is an always stunning and fascinating image. Thanks to the collaboration between Bosboom and Cobra Art it is now possible to order his beautiful collection. Here you will find a broad selection of his work including Toro Forte, Cameron, Toro Prima and the intriguing portrait, Julia.

[:]

error: Content is protected !!