[:nl]

Karin Vermeer

Karin Vermeer is afkomstig uit Tilburg. Ze is daar geboren in 1970 en ook opgegroeid. Haar opleiding volgde ze echter in de havenstad Rotterdam aan de Willem de Kooning Academie. Vernoemd naar een van de beroemdste kunstenaars die deze opleiding ooit afrondde. Karin Vermeer focuste zich daar op zowel modeontwerp, illustratie als schilderen. Uiteindelijk heeft ze zich vervolgens voornamelijk op het schilderen gestort, met na het jaar 2000 veel inbreng van digitale technieken. Ze werkt tegenwoordig vooral op aanvragen vanuit de interieurarchitectuur en creëert dus vaak kunst die heel goed staat in woningen en bedrijfspanden.

Karin Vermeer combineert beelden, foto’s en verf tot kunst

Karin Vermeer gebruikt specifieke analoge en digitale technieken om haar schilderijen, of beter gezegd kunstwerken te creëren. Zo tracht Karin Vermeer met kunst niet een vooraf bedachte boodschap over te brengen, maar laat zij zich leiden door het moment en het spel der kunst. Deze kunstwerken zijn vaak een amalgama van bestaande beelden, foto’s van onbekende en bekende mensen en haar eigen schilderkunst. Vervolgens verwerkt ze dit op de computer tot een samenhangend resultaat. Haar kunst is te omschrijven als een combinatie tussen realisme en abstractie, waarbij allerlei kunstvormen en materialen worden gebruikt.

Karin Vermeer schilderijen bij Cobra Art

In de uitgebreide collectie van Cobra Art zijn nu ook schilderijen van Karin Vermeer te koop. Deze variëren van beelden van actrices als Angelina Jolie, Marilyn Monroe en een model als Brigitte Bardot, tot abstracter werk zoals het schilderij Blue Passion en Ageless Girl. Vermeer laat zelf weten vooral geïnteresseerd te zijn in het vrouwelijke gezicht en dit is dan ook zeer goed terug te zien in de collectie. De schilderijen staan geweldig in alle locaties en dwingen niet een bepaalde sfeer of een specifiek gevoel af, anders dan dat zij de kamer, of het bedrijfspand, extra ambiance geven.

[:en]

Karin Vermeer

Karin Vermeer (1970) born and raised in Tilburg, studied at the Willem de Kooning Academy in the city of Rotterdam. Named after one of the most famous artists who ever completed this academy. Karin Vermeer focused on fashion design, illustration and painting. In the end, after 2000 she mainly focused on painting, with influences from digital techniques. Nowadays she mainly works closely with the interior architecture branche that is why ehr art is very suitable for domestic and business premises.

Karin Vermeer combines images, photos and paint into art

Karin Vermeer uses specific analogue and digital techniques to create her paintings, these are works of art. Karin Vermeer does not try to communicate a predetermined message with art, but she just let art exist within her creations. These works of art are often a mix of existing images, photographs of unknown and well-known people and her own painting. Then she processes this on the computer to a coherent result. Her art can be described as a combination between realism and abstraction, in which all kinds of art forms and materials are used.

Karin Vermeer paintings at Cobra Art

In the extensive collection of Cobra Art the paintings by Karin Vermeer are now available. These vary from images of actresses like Angelina Jolie, Marilyn Monroe and a model like Brigitte Bardot, to more abstract work such as the painting Blue Passion and Ageless Girl. Vermeer herself says she is mainly interested in the female face and this is very well reflected in the collection. The paintings are suitable for all locations and do not give the room, or the business premises, an extra ambiance.

[:]

error: Content is protected !!