[:nl]

Elmar Dam

Elmar Dam is een Nederlandse kunstfotograaf die zich in eerste instantie liet inspireren door verlaten en desolate gebouwen. De leegte van deze bouwwerken uitten een bepaalde karakteristiek die Elmar Dam graag wilde opvangen en weergeven met zijn foto’s. Desondanks hadden deze gebouwen beperkingen. Hij kon slechts fotograferen wat hij tegenkwam en in hoeverre hij ook met de fotografie kon spelen, de objecten die hij fotografeerden waren onveranderlijk. In het jaar 2011 is hij daarom ook modellen gaan fotograferen en mixt hij nu de elementen van bouwwerken met de inspiratie die modellen bij hem naar boven brengen. Hij geeft hiermee in zijn foto’s specifieke ideeën en thema’s weer.

Elmar Dam en zijn perfectionistische werkwijze

Elmar Dam zijn ideeën komen voort uit de dromen die hij ’s nachts beleeft en vanuit de alledaagse gebeurtenissen die hij meemaakt. Hij spendeert aanzienlijk veel tijd aan het perfectioneren van zijn shoot. Zo kiest hij zorgvuldig het perfecte team uit om mee samen te werken. Zowel de technische mensen als de modellen. Elmar Dam selecteert vervolgens uitgebreid en rustig precies de juiste objecten die hij in zijn kunstfoto’s wilt laten terugkomen en hij geeft ruimschoots aandacht aan de nabewerking. Alles moet perfect zijn voor deze kunstenaar en dat is te zien in het resultaat. Dam is een perfectionist, maar het voordeel dat hij hieruit haalt is dat elk werk precies is zoals hij het voor ogen had.

Elmar Dam kopen via Cobra Art

Translucent Grip en Sparkle zijn maar twee voorbeelden van de kunstwerken van Elmar Dam die nu verkrijgbaar zijn via de collectie van Cobra Art. Net als Dominant Number en Scotch & Games tonen deze kunstfoto’s de stijl van Dam. Werken vol intensiteit, maar toch ook speelsheid en erotiek. Kijkt u maar eens naar het werk Gentle Touch of Manly Providence. Fascinerende, dynamische en bovenal opwindende kunst die goed staat in elke kamer. Uiteraard hebben wij ook zijn meest geprezen werk God is a DJ in onze collectie, waar Dam speelt met de opzet van Da Vinci’s Laatste Avondmaal en er zijn eigen draai aangeeft. Een waar kunstwerk.

[:en]

Elmar Dam

Elmar Dam is a Dutch art photographer who was initially inspired by abandoned and desolate buildings. The emptiness of these structures expressed a certain characteristic which Elmar Dam wanted to absorb and display within his photographs. Nevertheless, these buildings had limitations. He could only photograph what he encountered and although he was able to play with photography, the objects he photographed were unchangeable. In the year 2011, he therefore also started to photograph models and now he is mixing the elements of buildings with the inspiration that models give him. He shows specific ideas and themes in his photos.

Elmar Dam and his perfectionistic working method

Elmar Dam’s ideas stem from the dreams he experiences at night and from the everyday events he experiences. He spends considerable time on perfecting his shoot. He carefully chooses the perfect team to work with. Both the technical people and the models. Elmar Dam then selects extensively and calm exactly the right objects that he would like to see in his art photographs and he gives ample attention to post-processing. Everything has to be perfect for this artist and that can be seen in the result. Dam is a perfectionist, and every work is exactly as he intended it.

Elmar Dam kopen via Cobra Art

Translucent Grip and Sparkle are just two examples of the artworks of Elmar Dam that are now available at the Cobra Art collection. Art photographs like Dominant Number and Scotch & Games show Dam’s style. Work full of intensity, but also playful and erotic. Just look at Gentle Touch or Manly Providence work. Fascinating, dynamic and above all exciting art that stands out in every room.

[:]

error: Content is protected !!