[:nl]

Cecile Plaisance met Barbie spiegelt ze de werkelijkheid

Cecile Plaisance heeft een muze en ze heet Barbie. De pop, waar veel meisjes op de wereld mee zijn opgegroeid, is voor haar meer dan speelgoed. Voor Cecile Plaissance is Barbie een icoon en een reflectie van de westerse maatschappij. Een model voor de vrouw die tegelijkertijd moet staan voor passie en erotiek, alsmede de rol van huisvrouw en moeder op zich moet kunnen nemen. Barbie is voor Cecile een carrièrevrouw die probeert zo ver mogelijk te komen in haar werk, terwijl ze ook tegelijkertijd vrij maakt om te genieten van de zon en het strand. Plaisance creëert met dit spanningsveld haar fotokunst en blijft hiermee de kunstwereld fascineren.

Cecile Plaisance van huis uit economist

Cecile Plaisance is nooit opgeleid tot kunstenares. In plaats van de kunstacademie bewandelde Cecile Plaisance de financiële wereld. Een opleiding commerciële economie aan de Dauphine universiteit van Parijs bereidde haar voor op de zakelijke wereld. De wereld waar ze ook haar man vond en met hem werkte ze jarenlang samen in de IT. Ze werkte in Europa en in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd ontdekte ze haar passie voor de fotokunst. Ze fotografeerde alles van mensen, tot dieren tot de natuur en menselijke bouwwerken. Altijd was daar ook Barbie. Als afspiegeling van de samenleving en positie van de vrouw daarin.

Cecile Plaisance haar fotokunst is nu te bestellen bij Cobra Art

Bij Cobra Art zijn we trots dat we regelmatig met Cecile mogen samenwerken. Haar kunst is een inspiratiebron voor velen en laat ons nadenken over onze eigen positie in de gemeenschap. Het is niet voor niets dat Cecile Plaisance in de belangrijkste galerijen ter wereld ten toon is gesteld en aanwezig is op de grootste kunstbeurzen. Zo hingen haar werken in New York, Londen, Seoul en Dubai. Via Cobra Art is het voor u ook mogelijk om kunstwerken van Plaisance te bemachtigen. Kijkt u maar eens rond in de collectie. We kunnen u ook aanraden om een langs te komen in onze Brandstore. Hier zijn namelijk, vanwege onze samenwerking met Plaisance voor onze zogeheten Masterpiece Collection, exclusieve kunstwerken van haar verkrijgbaar die u nergens anders zult vinden. Ervaar zelf hoe deze kunstenares u kan inspireren. Voor onze adresgegevens kunt u klikken op contact.

[:en]

Cecile Plaisance reflects the reality with Barbie

Cecile Plaisance’s muse is Barbie. The doll, that many girls in the world have grown up with, is more than a toy for her. For Cecile Plaissance, Barbie is an icon and a reflection of the Western society. A model of the woman who at the same time has to stand for passion and eroticism on one hand, and on the other hand has the role of housewife and mother. For Cecile Barbie is a career woman who strives to be the best in her work, while at the same time makes time to enjoy the sun and the beach. Plaisance creates her photo art with this tension field and continues to fascinate the art world.

Cecile Plaisance used to be an economist

Cecile Plaisance is not artisticly educated. Instead of the art academy, Cecile Plaisance had a career in finance. She studied commercial economics at the Dauphine University in Paris which prepared her for the business world. In this world she also met her husband and with him she worked together for years in the IT industry. She worked in Europe and in the United States. At the same time she discovered her passion for photo art. She photographed everything from people, to animals to nature and human constructions. Barbie was always there too. To reflect the society and position of the woman in it.

Cecile Plaisance’s photo art is available at Cobra Art

At Cobra Art we are proud to work with Cecile on a regular basis. Her art is an inspiration for many and allows us to think about our own position within the society. It is no coincidence that Cecile Plaisance exhibited in the most important galleries in the world and is featured at the largest art fairs. For example, her art pieces were in New York, London, Seoul and Dubai. Via Cobra Art it is also possible to order artworks from Plaisance. Just take a look at the collection.

[:]

error: Content is protected !!