[:nl]

Axel Crieger

Axel Crieger is een fotograaf die kunstfoto’s maakt waarvan we wensten dat ze realiteit waren. Zo creëerde Axel Crieger van Steve Mcqueen of Brigitte Bardot composities die mooier zijn dan de waarheid. Een combinatie van schetsen, digitale effecten en een spectaculair ontwerp levert klassieke foto’s op die nooit gefotografeerd zijn. Zo straalt Brigitte nog immer in Parijs en poseert een eeuwig jonge James Dean voor een propellervliegtuig. Het heeft Crieger al meerdere exposities opgeleverd bij internationale art-shows en galerijen. Ook veel musea van de hedendaagse kunst stellen zijn werk ten toon.

Axel Crieger een geweldige fotograaf

Geboren in München in het jaar 1955 heeft deze Amerikaanse-Duitse fotograaf vervolgens een opleiding visuele communicatie gedaan. Naast de fotografie heeft Crieger ook gewerkt als regisseur en ontwerper voor meerdere klanten uit wereldsteden als New York, Los Angeles, Milaan, Londen en Parijs. Hij heeft reclames, tentoonstellingen en grote schilderijen gemaakt. Alex Crieger publiceerde zelfs samen met auteur en Oscarwinnaar Michael Blake het boek American Night. Een boek vol intrigerende en mysterieuze foto’s in de film noir stijl, met een dramatische look en krachtige schaduwen. Joseph Beuys heeft daarnaast over een van zijn exposities heen geschilderd en aangegeven dit het beste onderdeel van de tentoonstelling te vinden.

Foto’s van Axel Crieger aanschaffen?

Cobra Art werkt al jaren samen met Alex Crieger en hij hoort daarmee tot een vaste groep van 25 fotografen. Crieger zijn karakteristieke stijl heeft hem meerdere internationale prijzen en wereldwijde faam opgeleverd. Verscheidene beroemdheden zijn grote verzamelaars van zijn werk. Bij Cobra Art is het mogelijk om werk van deze kunstenaar te verkrijgen, ook in kleinere formaten dan de originelen. Werpt u eens een blik op onze collectie en laat uw verrassen en verbazen door de talloze creaties van Crieger. Dan begrijpt u meteen waarom zijn kunst op velen muren in de wereld hangt.

[:en]

Axel Crieger

Axel Crieger is a photographer who makes art photographs we wish to be real. Axel Crieger created compositions of Steve Mcqueen or Brigitte Bardot that are more beautiful than the truth. A combination of sketches, digital effects and a spectacular design yields classic photographs that have never been photographed. For example, Brigitte still exudes in Paris and an eternally young James Dean poses for a propeller plane. Crieger has already produced several exhibitions at international art shows and galleries. Many museums of contemporary art also exhibit his work.

Axel Crieger a great photographer

Born in Munich in the year 1955, this American-German photographer studied visual communications. In addition to photography, Crieger also worked as a director and designer for international clients in New York, Los Angeles, Paris, London and Milan. He has created advertisements, exhibitions and a variety of designs and large paintings. Alex Crieger even published the book American Night together with author and Golden Globe winner Michael Blake. A book full of intriguing and mysterious photos in the film noir style, with a dramatic look and powerful shadows. Joseph Beuys also painted over one of his pieces and declared it ‘best of the show’.

Purchase pictures from Axel Crieger?

Cobra Art works collaborates with Alex Crieger for years and he belongs to a permanent group of 25 photographers we work with. Crieger’s distinctive style has earned him several international awards and worldwide fame. Several celebrities are big collectors of his work. At Cobra Art it is possible to obtain work from this artist, also in smaller formats than the originals. Take a look at our collection and be surprised and amazed by Crieger’s countless creations. Then you immediately understand why his art has found empty nails on walls in places around the world.

[:]

error: Content is protected !!