[:nl]

Alain Delvoye voor de kunst geboren

Alain Delvoye is geboren in Vlaanderen in het jaar 1959. In de stad Kortrijk. Een kunstenaar in hart en nieren. Hij studeerde acht jaar aan de kunstacademie om zijn passie tot volle bloei te kunnen brengen. Zijn originele en vernuftige kijk op de werkelijkheid leidt ertoe dat Delvoye steevast verrast met vernieuwende en verbluffende ideeën en creaties. Na 8 jaar koos Alain Delvoye ervoor de kunst te specificeren tot zijn grote liefde: de fotokunst. Sindsdien werkt hij als commercieel-, maar ook creatief fotograaf en is hij een van de 25 fotografen waar Cobra Art mee samenwerkt.

Alain Delvoye met fotokunst groot geworden

Het fotograferen heeft Alain Delvoye zichzelf aangeleerd. Reizen over de hele wereld en een constante gedrevenheid om zichzelf te blijven vernieuwen zorgen ervoor dat hij telkens nieuwe, fascinerende kunstwerken weet te creëren. Zijn stijl varieert dus ook van stedelijk-industrieel naar zeer kleurrijke visualisaties van natuurlandschappen. Zo is Forest Whispers van Alain Delvoye een typisch voorbeeld van de kracht van deze fotograaf. Een abstracte afbeelding van een donker woud dat talrijke emoties bij de kijker zal oproepen. Delvoye fotografeert echter net zo goed modellen, dieren en iconen uit de muziekwereld en is daarmee een fotograaf die alle kanten op kan gaan.

Alain Delvoye kopen bij Cobra Art

Als een van de kunstenaars waar Cobra Art mee samenwerkt heeft Alain Delvoye al talkrijke prachtige kunstwerken afgeleverd. Zijn variërende en energieke stijl heeft ertoe geleid dat hij voor velen een inspirerende kunstfotograaf is en zijn werk voor eenieder intrigerende aspecten heeft. Voor Delvoye is fotografie zijn roeping, dit is waarvoor hij is geboren en zijn kunst willen wij daarom graag met u delen. Wij nodigen u dan ook graag uit eens een kijk te nemen in onze collectie en u zich te laten inspireren door deze geweldige kunstenaar.

[:en]

Alain Delvoye born for art

Alain Delvoye was born in the city of Kortrijk in Flanders in the year 1959. An artist in heart and soul. He studied at the art academy for eight years to bring his passion to full bloom. His original and ingenious view of reality leads Delvoye to always surprise with innovative and amazing ideas and creations. After 8 years, Alain Delvoye opted finally for photography. Since then he is working as a commercial photographer, but also a creative photographer and he is one of the 25 photographers that Cobra Art works with.

Alain Delvoye became well known with photo art

Alain Delvoye is a self taught photographer. Traveling all over the world and a constant drive to keep innovating, he always creates new, fascinating artworks. His style varies from urban-industrial to very colorful visualizations of natural landscapes. For example, Forest Whispers by Alain Delvoye is a typical example of his strenghth as an photographer. An abstract image of a dark forest that will evoke many emotions. Delvoye, however, photographs also models, animals and icons from the music world and is thus a multi talented photographer.

Buy Alain Delvoye at Cobra Art

As one of the artists Cobra Art collaborates, Alain Delvoye has delivered many beautiful works of art. His varying and energetic style has led him to be an inspiring art photographer for many and his work has intriguing aspects for everyone. For Delvoye photography is his vocation, this is what he was born for and that is why we would like to share his art with you. We would like to invite you to take a look at our collection and to be inspired by this wonderful artist.

[:]

error: Content is protected !!